HAT TİPİ TEK ETKİLİ (SOMUNLU) KİLİT VALFLERİ

Ürünlerimiz

Hidrolik Valfler / Valfler / HAT TİPİ TEK ETKİLİ (SOMUNLU) KİLİT VALFLERİ

HAT TİPİ TEK ETKİLİ (SOMUNLU) KİLİT VALFLERİ
HIKA


Kodu

Ölçü

Debi (Lt/dk.)

Maks. Basınç (Bar)

RTK-06B-C

1/4"

15

300

RTK-08B-C

3/8"

30

300